Logo Advocaat Bram Elyn

Veelgestelde Vragen (FAQs)

Heeft u nood aan juridisch advies of zoekt u een betrouwbare partner om u te gidsen doorheen het juridisch landschap, maar heeft u nog twijfels of onbeantwoorde vragen?

Neem hieronder een kijkje in het overzicht van de meest gestelde vragen.

Hopelijk vindt u hier het antwoord waarnaar u op zoek bent.

Indien u nog steeds geen antwoord hebt op uw vraag, staat het u vrij contact op te nemen met het kantoor.

Dat is niet mogelijk. Advocaten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim en het geheim van het strafrechtelijk onderzoek. Telefonisch kan geen zekerheid bestaan omtrent de identiteit van degene met wie de advocaat spreekt zodat hij of zij telefonisch geen details kan geven over de vaststellingen in een strafdossier.

Het is uiteraard wel mogelijk om telefonisch een afspraak te maken met het kantoor voor een persoonlijke bespreking van de stand van zaken van het dossier.

Op die vraag is geen éénduidig antwoord. Er zijn namelijk verschillende manieren om een kostenstaat op te maken.

De eerste mogelijkheid is een uurtarief. De uren die effectief werden gewerkt aan het dossier worden aan u gefactureerd.

Daarnaast is het mogelijk om naargelang het soort prestatie een variabel uurtarief dan wel een forfait per prestatie af te spreken.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens het eerste gesprek een totaalbedrag voor de volledige procedure af te spreken. Dit is dan afhankelijk van o.a. de complexiteit en spoedeisendheid.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal worden nagegaan of de prestaties van het kantoor worden betaald door uw verzekeraar.

Jawel.

Het komt wel vaker voor dat iemand komt aankloppen met een juridisch probleem die niet onder de noemer strafrecht – strafprocesrecht – verkeersrecht valt.

In dat geval doet het kantoor beroep op gespecialiseerde advocaten om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

De communicatie blijft in dat geval verlopen via het kantoor die uw dossier stipt mee opvolgt.